سرطان روده بزرگ: آیا تغییرات رژیم غذایی می تواند به گرسنگی تومورها کمک کند؟

سرطان روده بزرگ: آیا تغییرات رژیم غذایی می تواند به گرسنگی تومورها کمک کند؟

محققان اثرات رژیم غذایی کم پروتئین را بر رشد سرطان روده بزرگ مطالعه کردند. آنها دریافتند که رژیم غذایی کم پروتئین رشد تومور را کاهش می دهد و مرگ سلول های سرطانی را در موش افزایش می دهد، اما برای تعمیم به انسان آزمایشات بیشتری نیاز است.

سرطان روده بزرگ زمانی رخ می دهد که سلول های روده بزرگ یا رکتوم خارج از کنترل رشد کنند. موسسه ملی سرطان ایالات متحده تخمین می زند که این بیماری 7.9 درصد موارد جدید سرطان در ایالات متحده را در سال 2022 و 8.6 درصد از مرگ و میر ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان می‌دهد که مولکول‌های حساس به مواد مغذی که به عنوان mTORC1 شناخته می‌شوند،به رشد تومور کمک می‌کنند و در بیش از ۷۰ درصد سرطان‌های انسان، از جمله سرطان روده بزرگ، بیش فعال هستند. مطالعات حیوانی نشان می دهد که مهار mTORC1 رشد تومور را مهار می کند. اگرچه داروهایی که مسیر سیگنال دهی mTORC1 را مهار می کنند از نظر بالینی به اثبات رسیده است، اما استفاده از آنها محدود است زیرا تومورها اغلب پس از پایان درمان برمی گردند و همچنین دارای عوارض جانبی شامل سرکوب سیستم ایمنی است.

منبع :

https://www.medicalnewstoday.com/articles/colon-cancer-might-dietary-changes-help-starve-tumors

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.