عصاره سیر انکپسوله

کورکومین انکپسوله

عصاره رازیانه انکپسوله

عصاره دارچین انکپسوله

عصاره بادرنجبویه انکپسوله

عصاره خارخاسک انکپسوله

مسیر حرکت تولید دارو در مجموعه

تیم تحقیق و توسعه با مطالعه نیاز جامعه و در نظر گرفتن کمبودهای دارویی در سطح کشور، پروژه های مختلفی را تعریف می کند. این پروژه ها در دو لاین فراورده های طبیعی و شیمیایی با محوریت طراحی داروهای ضد سرطان با استفاده از فناوری نانوانکپسولاسیون به پیش می رود.

مجموعه پروژه های تعریف شده با توجه به اولویت، در آزمایشگاه های مجهز و پیشرفته انجام می شوند. طراحی صحیح و قابل قبول داروهای جدید می تواند نیرومحرکه ای برای حرکت با سرعت بیشتر به سمت درمان باشد.

تولیدات مجموعه مهر و ماه در یکی از بهترین مجموعه های داروسازی که دارای GMP می باشد تولید میگردد. کیفیت بالای تولید و بسته بندی در کنار کیفیت بالای مواد اولیه، توانسته محصولات این مجموعه را منحصر به فرد کند.

همکاران

osareyeteb

شرکت دانش بنیان داروسازی مهــر و مــاه

تولید کننده داروهای طبیعی و شیمیایی با استفاده از فناوری نانو انکپسولاسیون