کبد،زردچوبه،کورکومین،التهاب،سیروز،استرس-اکسیداتیو،کبد-چرب